Jei prekės nėra vietoje, jos pristatomos per 14 d.d. dėl covid-19 gali tekti laukti ir ilgiau.
Susisiekite +370 670 87197 arba tania141@gmail.com

Prekių grąžinimas


Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti prekę, pranešdamas apie tai Pardavėjui (Vivienne Lietuvoje) per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:
  • Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę, jeigu prekė yra kokybiška, nesugadinta, nebuvo panaudota, pakeista ar kitaip iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir nėra priskirta prie "negalimų grąžinti prekių" (žr.: 5 punktą).
  • Pardavėjui (Vivienne Lietuvoje) gavus pranešimą elektroniniu paštu (elektroniniame laiške Pirkėjas nurodo norimą grąžinti prekę bei prekės užsakymo numerį) apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, Pirkėjas prekes Pardavėjui (Vivienne Lietuvoje) grąžins per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.
  • Pardavėjas (Vivienne Lietuvoje) gavęs grąžinamas prekes ir įvertinęs jų kokybę, per 7 dienas Pirkėjui grąžina už prekę sumokėtą pinigų sumą.
  • Jeigu Pardavėjui (Vivienne Lietuvoje) grąžinta prekė bus panaudota, sugadinta, pakeista ar kitaip neatitiks prekinės išvaizdos reikalavimų, Pardavėjas (Vivienne Lietuvoje) pasilieka teisę Pirkėją informuoti apie nustatytus trūkumus ir nepriimti grąžinamos prekės.
  • Blakstienų klijų, tušo, fiksatoriaus, nuriebalintojo, pincetų bei nukainotų prekių grąžinimas nėra galimas.
  • Prekės grąžinamos atgal pirkėjo lėšomis.
  • Grąžinant prekes, sumokėtos prekių siuntimo išlaidos nėra kompensuojamos.

Prekių grąžinimo tvarka nustatyta, remiantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 ,,Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo", 2001 birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 ,,Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

Vadovaujantis vartotojų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/